.

Misiune

Centrul de Mediere, Arbitraj, Negociere (C.M.A.N.) ofera servicii de formare profesionala și furnizeaza expertiza în domeniul medierii, arbitrajului, negocierii, al relatiilor internationale și al diplomatiei preventive.

C.M.A.N. organizeaza evenimente dedicate metodelor alternative de solutionare a conflictelor, în special medierii ca instrument esential în cadrul ciclului conflictual, bunelor practici în prevenirea conflictului, managementului conflictului, peacekeeping-ului, peacebuilding-ului și reabilitarii post-conflict.

 

Obiective

 • Furnizarea de servicii de formare profesionala initiala și continua în domeniul metodelor de solutionare alternativa a conflictelor;
 • Furnizarea de expertiza în domeniul relatiilor internationale si a diplomatiei preventive;
 • Formarea de specialisti în domeniul solutionarii conflictelor pe cale amiabila, cu o solida pregatire teoretica si practica, bazata pe insusirea temeinica a tehnicilor de comunicare si negociere;
 • Organizarea de programe de instruire in managementul conflictelor, crizelor, prevenirii crizelor si conflictelor si operatiuni de constructie post-conflict;
 • Crearea de retele de colaborare internationale în domeniul medierii, arbitrajul și negocierii, utilizate la nivel international si transferului de bune practici;
 • Incheierea de protocoale de colaborare si parteneriate cu retele specializate in managementul crizelor si dezastrelor, in dezvoltarea si promovarea pacii;
 • Promovarea voluntariatului si organizarea de actiuni umanitare în domeniul medierii;
 • Implementarea si armonizarea practicilor si tennicilor de mediere internationale in plan national.

 

Valori

 • EXCELENTA
 • PROFESIONALISM
 • ONESTITATE
 • INTEGRITATE
 • IMPARTIALITATE
 • INDEPENDENTA
 • CONFIDENTIALITATE

 

 

 

 • DEPARTAMENTUL DE FORMARE PROFESIONALA

   

       Asociatia Centrul de Excelenta in Mediere si Educatie – LUMINA este furnizor de formare profesionala autorizat de Consiliul de Mediere pentru organizarea urmatoarelor programe de pregatire:

      

   

             I. Program de Formare Initiala a Mediatorilor 

                   ( Hotararea Consiliului de Mediere nr.1287/24.11.2012 ) structurat pe 80 de ore de pregatire teoretica si practica.                          

   

   

               Programul de pregatire are ca obiectiv general formarea initiala in domeniul medierii si dobandirea de catre participanti a aptitudinilor necesare exercitarii profesiei de mediator si a cunostintelor legate de:

  -           metodele de rezolvare alternativa a disputelor;

  -           metodele, instrumentele si tehnicile de mediere;

  -           stilurile de mediere;

  -           etapele procesului de mediere;

  -           tehnicile de comunicare in mediere;

  -           tehnicile si tacticile de negociere in mediere;

  -           leadershipul in mediere;

  -           etica mediatorului;

  -           organizarea profesiei de mediator.

   

            Programul este elaborat din perspectiva noilor abordari didactice interactive ( 30% teorie si 70% practica - jocurile de rol si simularile fiind principalele metode de formare ) si este sustinut de specialisti in domeniu:

   Oferim participantilor suport de curs, caiet de exercitii practice si legislatie în domeniu.

   

          II. Programe de Formare Profesionala Continua

   

   

   

  Cod Curs

  CFC.01.CNVPM

   

  Comunicarea non-verbala in procesul medierii

  ( HCM nr.4302/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4302/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de dna. dr. Simona Valentina MALESCU .

   

   

  Cod Curs

  CFC.02.MSM

   

  Managementul stresului în mediere

   ( HCM nr.4303/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4303/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de dl. prof. dr. Mircea Aurel NITA.

   

   

  Cod Curs

  CFC.03.MCM

   

  Medierea conflictelor comerciale in domeniul maritim

  ( HCM nr.4304/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4304/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de Conf.univ.dr. Ghiorghe BATRINCA.

   

   

  Cod Curs

  CFC.04.LM

   

  Leadership-ul în mediere

  ( HCM nr.4305/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4305/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de dna. dr. Simona Valentina MALESCU.

   

   

  Cod Curs

  CFC.05.DIPM

   

  Dezvoltarea inteligențelor în procesul de mediere

  ( HCM nr.4306/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4306/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de dl. profesor dr. Mircea Aurel NITA.

   

   

  Cod Curs

  CFC.06.DANPM

   

  Dezvoltarea aptitudinii de negociere în procesul medierii

  ( HCM nr.4307/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4307/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de dl. profesor dr. Mircea Aurel NITA .

   

   

  Cod Curs

  CFC.07.PSDCI

   

  Prevenirea și soluționarea durabilã a conflictelor internaționale

  ( HCM nr.4310/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4310/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de dna dr. Simona Valentina MALESCU si dl. profesor universitar Daniel GHIBA.

   

   

  Cod Curs

  CFC.08.MIPD

   

  Mediere internaționalã și protocol diplomatic

  ( HCM nr.4311/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4311/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de dna. dr. Simona Valentina MALESCU .

   

   

  Cod Curs

  CFC.09.MB

   

  Mediere bancarã

  ( HCM nr.4312/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4312/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de mediator Lacramioara Gena PARASCHIV.

   

   

  Cod Curs

  CFC.10.PM

   

  Psihologia medierii

   ( HCM nr.4313/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4313/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de dna. mediator Marinela Carmen GRIGORE. 

   

   

  Cod Curs

  CFC.11.SIM

   

  Securitatea informațiilor în mediere

  ( HCM nr.4314/01.09.2013 )

   

  Conform art. 2 din Hotararea nr.4314/01.09.2013, se acorda 18 puncte profesionale pentru mediatorii participanti la curs si este sustinut de prof. dr. Neculae NABARJOIU.

   

   

 • EXPERTIZA INTERNATIONALA SI DIPLOMATIE PREVENTIVA

 • PARTENERIATE SI ACORDURI

 • EVENIMENTE

          CONFERINTA MEDIERE.EDUCATIE.CULTURA.

  editia  I, 14 MARTIE 2014

  Constanta, România

   

  ASOCIAȚIA CENTRUL DE EXCELENTA IN MEDIERE SI EDUCATIE - LUMINA  a organizat in data de 14 martie 2014, intre orele 1130 - 1730, Conferinta MEDIERE.EDUCATIE.CULTURA care s-a desfasurat in incinta Hotelului Bavaria Blu din Statiunea Mamaia.

  Conferinta a fost prima dintr-o serie de evenimente pe care Asociatia C.E.M.E.- LUMINA si le-a propus sa le organizeze anual, atat in scopul promovarii educatiei, culturii și medierii ca metoda alternativa de solutionare a conflictelor cat si in cel al sustinerii dezvoltarii unui corp de profesionisti in mediere prin formare profesionala interdisciplinara.

   Conferinta a oferit tuturor participantilor o platforma pentru dialog, comunicare și interactionare pe urmatoarele teme:

  • Medierea în contextul Noului Cod Penal.
  • Mediatorul - Manager al conflictului.
  • Accesul la educatie a persoanelor cu cerinte educationale speciale.
  • Medierea – Principalul instrument de prevenire si solutionare durabila a conflictelor internationale.
  • Mediere si  practici restaurative.
  • Mediere scolara si mediere a conflictelor scolare.
  • Importanta medierii in sistemul educational preuniversitar de stat.
  • Violenta in scoala - Cauze si Strategii de prevenire.
  • Biserica - Factor de echilibru social.
  • Îmbunatatirea climatului educational prin mediere.
  • Medierea educationala in contextul profesionalizarii carierei didactice.
  • Medierea conflictelor din comunitatile multiculturale.
  • Rolul Camerei de Comert si Industrie Bilaterala Romania-Algeria in Mediere.
  • Cultura in societatea contemporana. Impact si consecinte.
  • Mediere si comunicare interculturala prin mijloace multiculturale.

  Prelegerile au fost sustinute de profesionisti din domeniul medierii, educatiei si culturii, cadre didactice din invatamantul preuniversitar si universitar, reprezentanti ai cultelor, ai autoritatilor publice locale si manageri in cadrul celor trei paneluri ale Conferintei.

   

   

                     

   

                     

   


   

  CONFERINTA  INTERNATIONALA 

  MEDIERE.EDUCATIE.CULTURA.

  editia a II-a, 13 MARTIE 2015

  Constanta, România

   

  ASOCIATIA CENTRUL DE EXCELENTA ÎN MEDIERE SI EDUCATIE - LUMINA  a organizat în parteneriat in data de 13 martie 2015, între orele 1130 - 1730, Conferinta MEDIERE.EDUCATIE.CULTURA care s-a desfasurat în incinta Campusului Universitatii Ovidius Constanta, Sala Senatului, Etaj1, Constanta .

  A fost cea de a doua editie a Conferintei internationale  pe care Asociatia C.E.M.E.- LUMINA în parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanta – Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Facultatea de Educatie Fizica si Sport si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta si-a propus sa o organizeze în scopul crearii unei retele de colaborare internationala în vederea identificarii si implementarii celor mai bune modele, metode si concepte de educatie si mediere utilizate la nivel international,  prin transferul de bune practici.

   Conferinta a oferit tuturor participantilor o platforma pentru dialog, comunicare, interactionare si schimb de bune practici pe urmatoarele teme:

  • Cultura pacii si medierii în educatia secolului XXI
  • Mediere si educatie în dubla exceptionalitate
  • Metode de educatie alternativa ( Pedagogia 3000 si Sugestopedia )
  • Multiculturalitate în mediere
  • Peer Mediation

  Prelegerile au fost sustinute de profesionisti romani si straini din domeniul medierii, educatiei alternative si multiculturalismului, cadre didactice din învatamântul universitar.

   

                       

   

   

              

   

 • VOLUNTARIAT

   

   

          

 • PUBLICATII


  PUBLICATII

 • LEGISLATIE

  LEGISLATIE

 • LINK-URI UTILE


   cmediere.ro

 • MARI PERSONALITATI


  MARI PERSONALITATI

 • KOFI ANNAN

  KOFI ANNAN